Как се "вади" пчелен мед?

Как се "вади" пчелен мед?

16 юни 2020
  • Сподели:

    На пчеларите е известно, че по време на главната паша на пчелите, трябва да им се осигури спокойствие. Всяко безпричинно вмешателство може да наруши ефективността им. Следенето на процесите трябва да се извършва внимателно, като за целта се преглеждат една-две крайни и средни пити, по възможност без да се използва пушек.
    За центрофугиране на питите можем да говорим едва когато са запълнени до ⅓-та с мед и поне ½-ра от горната им част е запечатана. При навеждане на питата, медът не трябва да капе. Ако посочените критерии са покрити, пълните пити се изваждат за центрофугиране следобед или привечер, за да не се пречи на работата на пчелите през деня.
    Това се случва с леко подпушване. След като пчелите се отдръпнат надолу, питите се изваждат една по една. Останалите по тях пчелички се отстраняват чрез стръскване и “смитане”. 
    Преди да започне центрофугирането, питите се разпечатват с пчеларска вилица или с пчеларски нож. Отстраняват се само капачетата на килийките, без да се поврежда самата пита. Това се прави над широк съд или тава, в който се събират восъчните отпечатки и медът се прецежда през гъста мрежа. Разпечатаните пити се поставят в центрофугата, която е изработена от неръждаема стомана или алуминий.
    Медът се центрофугира най-лесно докато е топъл(веднага след отнемането на питите от кошерите). В противен случай е необходимо да се затопли допълнително. Почистената и подсушена центрофуга се закрепя здраво за пода. Под крана се поставя гъста цедка, под която се помества добре емайлиран, калайдисан или пластмасов съд. От него по-късно се прелива в съдове за съхранение центрофугираният мед.
    В центрофугата, питите се поставят така, че горните летвички на рамките да са обратно на посоката на въртене. Това улеснява освобождаването на меда от килийките, защото те са наклонени нагоре. Въртенето трябва да започне бавно, след което да се засили. Изцентрофугираните пити се връщат на кошерите отново, когато пашата продължава.