Из животa на Пчелите

Из животa на Пчелите

21 май 2020
  • Сподели:

          Медоносните пчели са високоорганизирани в поведенческо отношение. Общественият характер на пчелите е еволюирал многократно и независимо един от друг при различните групи. При някои видове пчели женските от една група са сестри. Ако в групата е създадено определено разделение на труда, то тази група се нарича полуобществена. В случаите, когато определени дейности се извършват в семейство от майка и нейното потомство, то тази група се нарича обществена.
          При медоносните пчели, пчелата майка снася по едно яйце във всяка пчелна килийка. Тя бива направлявана от своята „свита“ и обикновено това става концентрично в кръг. Всяка новоизлюпена ларва започва да се храни от пчелите кърмачки с пчелно млечице или с маточно млечице, когато от ларвате ще се развие пчела майка. Маточното млечице е изключително ценно на хранителни вещества и това определя по-краткия път на развитие на пчелата майка до възрастен индивид. След какавидирането на ларвата пчелната килийка бива запечатана от работничките с восък. При превръщането на какавидата във възрастна пчела, восъчното капаче се прегризва, пчелата излиза, а освободената вече килийка бива почистена от работничките и се подготвя за ново яйце. Толкова невероятно, а е едва началото на един малък живот, изпълнен с голям труд.
           Ето и малко любопитни факти за устройството на пчелите.Тялото на възрастния екземпляр, подобно на всички членестоноги, се състои от глава, гърди и коремче. Върху главата са разположени устният апарат, който образува хоботчето, чифт антенки и три прости, както и чифт сложни фасетни очи. Гърдите са средната част от тялото. От тях излизат два чифта криле и три чифта крачета. Последният чифт крачета притежава сакче, в което се събира пчелният прашец. Коремчето е най-задната и най-голямата част от тялото. То притежава восъчни жлези при пчелите работнички и завършва с жило. Пчелите работнички имат две стомахчета - медово и мускулно, разделени с клапа, която не позволява съдържанието на двете да се смесва. Обонянието им се осъществява от антените. Второто членче на антената има струнно устройство и изпълнява ролята на слухов орган, който долавя и най-фините трептения.
         Пчелите работнички  се нуждаят 2 до 40 мгр мед за да преодолеят разстояние от 1 километър. Това зависи от товара и от силата на насрещния вятър. За да пренесе един литър вода в кошера, една пчела трябва да извърши от 17 000 до 20 000 полета. Но ориентацията извън кошера не е неограничена. Колкото по-възрастна е, толкова по-голямо е разстоянието, от което може да се завърне в кошера. Но при разстояние от 4-4,5 км губи ориентация. Пчелите на 5-дневна възраст губят ориентация още при 100-метрово разстояние.
        Продължителността на живота на една пчела варира, като е най-голяма при излюпените през есента. Това се дължи на факта, че не отглежда пило, а този труд е най–изтощителен. Когато в пчелното семейство не се отглеждат личинки през лятото, пчелите живеят от 167 до 180 дни, а при отглеждане на пило, от 45 до 60 дни. Тук разликата в продължителността на живота се обяснява със силата на семействата, в които живеят. Пчелите от силните семейства не се така натоварени при отглеждането на личинките и живеят по-дълго.
       Очаквайте още интересни факти от света на пчелите в Нашия Блог :)